www.mertsuslu.tr.gg
 
KONULARIMIZ İLE İLGİLİ LİNKLER  
  -ANA SAYFA-
  9. BEYIN GIDALARI
  10. BEYIN GUCU ICIN-BESIN TABLOSU
  11. BEYIN HAKKINDA MERAK EDILENLER
  12. BEYIN ICIN GEREKLI GIDALAR
  15. BEYNIMIZ HAKKINDA BAZI GERCEKLER
  16. BEYNIN COZULEMEYEN 10 SIRRI
  17. Beynin İhtiyacı Gümüş İyonu
  18. BEYNINIZ HANGI RENK
  20. CHI ENERJISI HERYERDE
  21. CHI GONG EGZERSIZI
  22. CHI GONG SISTEMLERI
  23. DC MOTOR YAPISI
  24. DUSUNCENIN TEMEL TASLARI
  25. EGITIM VE GELISTIRME SETLERI
  26. ELEKTRONIK ARSIVI
  27. ENDÜSTRİYEL ROBOTLAR
  28. ENGLISH
  29. EVREN NE RENKTIR
  32. GEZEGENLERIN INSAN USTUNDEKI ETKISI
  33. GUNES ENERJISINDEN ELEKTRIK ELDE ETME
  34. HAFIZA EGITIM SETI
  35. HAFIZA KUTUPHANESI
  36. HAFIZA VE ELEKTRIK AKIMI ILISKISI
  37. HERSEY DUSUNCEDE BASLAR
  38. HIZLI OKUMA
  39. HIDROJENIN ELDE EDILMESI
  40. HİPER UZAY NEDİR
  41. ISIKTAN DAHA HIZLI BIR GUC
  43. KAOS VE KELEBEK ETKISI
  44. KITAP KATALOGU
  45. Konsantrasyonu Arttiran Yiyecekler
  46. MANYETIK ALAN TEDAVISI
  47. MANYETIK ALANLAR
  48. MEDITASYON TEKNIKLERI
  49. MERIDYENLER
  51. Motivasyon icin 20 Önemli Ders
  52. MUTLULUK ICIN KISISEL GELISIM KURALLARI
  53. Naquadah Nedir?
  54. OZGUVEN GELISTIRME TEKNIKLERI
  55. PARALEL EVRENLER
  56. PIRAMIT ENERJISI
  56. PIRAMIT ENERJISI-INGILIZCE KAYNAK
  58. PISISIK YETENEK TESTI
  59. QI GONG (CHI KUNG)
  61. Ruzgar Turbini Yapısı
  62. SARKAC KULLANIMI
  65. SIPARIS VE HESAP BILGILERI
  66. SUGILIT
  68. SUPTIL ENERJILER
  68. SÜPER SİCİM TEORİSİ
  69. SASIRTAN GERCEKLER
  71. TELEKINEZI ÖĞREN
  72. TELEKINEZI TARIHI
  73. TELEPATI
  74. UFO TEKNOLOJISI
  77. VIDEO ARSIVI
  78. VUCUTTAKI ELEKTRIK AKIMI TESTI
  80. Wraith Enzimi
  81. YENILENEBILIR ENERJI KAYNAKLARI
  83. ZIHIN KONTROLU
  84. ZIYARETCI ISTATISTIKLERI
  MANYETIK ALAN SAG EL KURALI
  63. Sıfır Noktası Modülü (SNM)
  79. WARP HIZI NEDİR ?
  STRES AZALTMANIN 40 YOLU
  SIRADISI YAPILAR
  EVREN-UZAY-SONSUZLUK
  Fazla Şeker Beyin için Zararlı
  BEYNE ZARAR VEREN ALISKANLIKLAR
  UFO DOSYASI
  UFO TEKNOLOJISI VE HITLER
  ILETISIM
  Neden İlkokulu zor bitirmiş bazı işadamları, ünlü profesörlerden fazla para kazanırlar?
  ÇİN DEKİ TÜRK PİRAMİTLERİ
  RE-İKİ NASIL YAPILIR
  BEYNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN 20 MADDE
  BEYINDE RENK VARMI ?
  SUYUN BEYİN İÇİN ÖNEMİ
  Çakra Meditasyonu
  Forum-BEYİN EĞİTİMİ VE GELİŞTİRME MERKEZİ
  Haberler
  DÜŞĞNCE GÜCÜ İLE TEDAVİ
  KUANTUM FİZİĞİNE GÖRE GÖZLEMCİ KİMDİR
  KALORİ CETVELİ
  PERİODİK ELEMENT TABLOSU
  MADDENİN BAŞLANGICI
  Beyin öyle bir güçtür ki...
  Yunuslar İnsanlar Kadar Zeki Olabilir mi?
  Aşırı Korumacılık Çocuğun Beynine Zarar mı veriyor?
  SIPARIS HATTI
  AZTEKLER
  FENİKELİLER' E NE OLDU ?
  Kelebek kanatlarindaki harf ve rakamlar
  Elektronik Çöpler
  Daha İyi Öğrenmek İçin Bol Bol Rüya
  Manyetik Alan, Ahlaki Yargılama Yetisini Etkiliyor!
  Sigara ve IQ
  ŞEKER HASTALARI İÇİN YİYECEK DEĞİŞİM LİSTESİ
  DOWNLOADS
  YUZYILIN FELSEFE BILMECESI COZULDU :-)
  SONSUZ SAYILARIN OKUNUSLARI
  İNTERNETTEN PARA KAZANMAYI ÖĞREN
  DUYGULARIN BEDENE ETKİSİ
  UNUTKANLIĞA KARŞI ETKİLİ FORMÜLLER
  Google Optimizasyon
  IŞIK VE UZAKLIK
  Nikola Tesla
  BEYİN GUCU İNDEX
  SPONSOR LINKLER
  MUCİZEVİ SIVI KAN VE KALP
  LINK MERKEZI
  Linkler
  Carl Sagan'ın Kozmos'unu Online İzleyin
  Kavramsal Algılamalar
  Yabancı Aksan, İnanılır Olmayı Zedeliyor!
  ŞİFACILIK SİSTEMLERİNDEN REİKİ
  Yaşar Nuri Öztürk kimdir
  Wikileaks' ten Son yazılar
  Mucize Mineral Solüsyonu
  WEB-Siteni Ekle
  Düşünce Gücü İle tümörü yenmek
  HOST-DOMAIN-REKLAM
  Yasaklı sitelere girme ve OpenDNS
  Neo Spiritualism
  Refleksoloji Mucizesi
  Cep telefon kulaklıkları vücuda etkiyi azaltıyor mu?
  Spatyon Nedir ?
  Köşe Yazıları
  VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YOLLARI
  YOGA NEDİR ?
  Web Master Bölümü
  En iyi Hosting
  En Aktif Siteler
  Modüller
  EĞİTİM SETLERİ
  html
  Yeni Facebook Sayfamız
Copyright Mert Suslu www.mertsuslu.com www.mertsuslu.tr.gg www.mertsuslu.net.tc
FENİKELİLER' E NE OLDU ?
 

 

FENİKELİLER...

 

Fenikelilerin yaşadığı Batı Akdeniz sahil şeridi stratejik öneme sahipti...

Fenikelilerin yaşadığı Batı Akdeniz sahil şeridi, bugün olduğu gibi ilkçağlarda da çok önemli bir stratejik öneme sahipti... Bölgenin tam doğu sunda yer alan yüksek dağlar, bura ları düşman istilalarından koruyordu. Toprakları geniş sedir ağacı ormanlarıyla kaplıydı. Fenikeliler, bu ağacın tahtasın dan çok daya nıklı gemiler inşa ederek Akdeniz’e, hatta Cebelitarık’ı geçip Atlantik Okyanusu’na açılmışlardı. Tüm bu özellikleri nedeniyle, bugün bir bölümü Lübnan, bir bölümü ise Suriye sınırlan içinde kalan bu sahil şeridinde daha Bronz Çağı'nda bile Fenikelilerin yaşadığı, köyler kurdukları tahmin ediliyor.

M.Ö. 14 yüzyılda burada Ougarıt (Ras Shambra) isimli büyük bir ken tin varlığından söz ediliyor. Bu ken tin nüfusunun büyük bir bölümü Arabistan'dan gelen Samiler idi... Ancak, o tarihten günümüze ulaşan belgeler, kentin çok kozmopolit bir kimliğe sahip olduğunu gösteriyor. Nitekim Sümerce, Hititçe, Mısırca gibi tam 8 farklı dilin konuşulmuş olması bunun en somut kanıtı... 

Çok yetenekli denizciler olan Fenikeliler, Hollanda ve Gine sahillerine kadar ulaşmışlardı

Bir daha asla yeniden inşa edil meyen Ougarit'in Karadeniz kıyıla rından gelen barbarlar tarafından ya kılıp yıkılmasından sonra, Fenike ta rihi Sur, Sayda ve Biblos gibi kent lerin çevresinde şekillenmeye başla dı. Herbiri kendi başına birer güç olan bu kent-siteler, her ne kadar aralarındaki düşmanlığı sona erdir mediyseler de, ortak bir medeniyetin çocukla rıydı. Onlara genel olarak Fenikeliler adı veriliyor du. Çok yetenekli denizciler olan Fenikeliler, Cebelitarık Boğazı'nı aşmış, kuzeyde Hollanda kıyılarına, güneyde ise Gine sahillerine kadar ulaşmışlardı. Fenikeliler bu toprak ları bir bütün olarak sömürgeleştir mek yerine buralarda güçlü koloni ler kurmayı tercih etmişlerdi. Akde niz'in hemen hemen tüm sahillerin de kurdukları bu koloniler sayesinde büyük bir hareketlilik kazanmış ve tüm Akdeniz ticaretini ele geçirmiş lerdi. Gemicilik, ticaret ve el sanat larında bu denli gelişmele rinin nedeni, yaşadıkları Batı Akdeniz sahillerinde çok az miktarda bereketli toprak ların bulunması, bu bölgenin orman larla kaplı olmasıydı. Bakırı Kıbrıs' taki, gümüşü ise İspanya'daki ma denlerinden çıkarıyorlardı. 

Fenikeliler lal rengi kumaş boyası ve camı ilk keşfeden kavim olarak tanıyor

Fenikeliler, tarihe aynı zamanda ünlü lal rengi kumaş boyasının mu citleri olarak da geçmişlerdi. Bu ku maş boyasının kökeni, eski Yunanca "phoin" (kırmızı) kelimesinden ge liyordu. Bu kumaşa verdikleri özel kırmızı rengi, Lübnan sahillerinde çok yaygın olan bir deniz kabuklu sundan elde ediyorlardı. Fenikeliler sadece lal renginin mucidi değiller di. Uzmanlar tarafından tam olarak kanıtlanmamasına karşın, bugün bü tün dünya onları camı ilk keşfeden kavim olarak da tanıyor.  

 

İnsanlığa armağan ettikleri bir başka eser ise "alfabe"ydi...

Denizci ve tüccar bir toplum olduğu için Fenikeliler bir sü re sonra bir yazım sisteminin ge rekliliğini hissetmişlerdi. Çünkü yapılan hesapların kütüklere ge çirilmesi ve kayıt altına alınması zorunluluğu çıkmıştı. Bu nedenle, önceleri Mısır hiyerogliflerinden hareket ederek bir alfabe sistemi geliştirdiler. Bu alfabe, M.Ö. 14 yüzyıldan itibaren önemli bir ge lişme gösterdi. Bu yeni Fenike al fabesi 22 harften oluşuyordu ve tümü sessiz harfti. Alfabe sağdan sola doğru okunuyordu. M.Ö. 8. yüzyıldan itibaren Fenike alfabe si tüm Akdeniz kuşağında yayıl maya başladı. Bugün tüm Avru pa alfabelerinin Fenike alfabesin den Yunan alfabesi aracılığıyla geldiği kabul ediliyor...

 

Ticaret sayesinde ulaştıkları refah düzeyi, bir süre sonra onların aleyhine çalışmaya başladı

Fenikeliler'in zaman içinde Ak deniz ticareti sayesinde ulaştıkları refah düzeyi, bir süre sonra onların aleyhine çalışmaya başladı. Giderek komşuları olan ve daha çok askeri alanda gelişen Babilliler'in, Asurlu lar'ın, Persler'in ve Mısırlılar'ın iş tahlarını kabartıyorlardı. Ancak, bu krallıklar aynı zamanda birbirleriyle de çarpıştıkları için Fenikeliler bir süre daha onlar arasındaki iç denge leri kullanarak ayakta kalmayı ba şardılar. Ancak, Sur kentinin tam 7 ay süren bir kuşatma sonucu Büyük İskender tarafından alınması Batı Akdeniz'deki Fenike egemenliğine son verdi. Parçalanan birliğin son kalıntıları olan yerel beyler kısa süre içinde Helen ordusuna teslim olmak zorunda kaldılar. Batı Akdeniz'deki Fenike uygarlığı bitmiş, ama meşa leyi bu kez onların kurduğu bir ko loni olan Kartaca yüklenmişti. Ne var ki, tarihin belki de en büyük ku mandanlarından biri olan Hannibal'ı yetiştiren Kartaca'nın sonu da acı ol du. Pön savaşlarının ardından Karta ca'yı ele geçiren Romalılar, kentte taş üstüne taş bırakmadılar ve Feni keliler ünlü kahramanlarıyla birlikte tarihe gömüldüler. 

Lübnanlılar bugün kendilerini Fenikeliler'in torunları olarak görüyorlar

Fenikeliler'in tarihe mal olma sından sonra bu bölge sayısız ulu sun etkinliği altında kaldı. Samiler, Giritliler, Yunanlılar, Latinler, Haçlı Seferleri sırasında Normanlar ve M.S. 636 tarihinden sonra Arap lar, Osmanlılar ve son yıllarda Fransızlar, bu topraklara damgala rını vurdular. Bütün bu halkların karışımı olan Lübnanlılar bugün kendilerini Fenikeliler'in torunları olarak görüyorlar. Aslında bugün Lübnan'ın tüm Ortadoğu'daki ko numuna bakınca haksız olduklarını söylemek çok güç... Tarihte Feni keliler bu bölgedeki yerel krallık larla Yunan-Latin medeniyetleri arasında bir bağlantı unsuru olmuş lardı. Aynı şekilde bugün Lübnan' da İslam dünyası ile Hıristiyan dünya arasında bir köprü görevi görmeye çalışıyor. Her ne kadar kendisini yutmak için hazır bekle­yen düşman güçlerin tam ortasında kaldıysa da...

Kronoloji...

M.Ö. 14.-13. yüzyıl... Ougarit kentinin en güçlü olduğu ve tüm bölgeye egemenliğini kabul ettirdiği dönem...

M.Ö. 1200'ler... Ougarit kenti, Karadeniz'den ge len ve Hint-Avrupa dili konuşan ka vimler tarafından yıkıldı.

M.Ö. 1000... Sur, Sayda, Biblos ve Beritos (Beyrut) kentlerinin kurulması...

M.Ö. 10.-5. yüzyıl... Fenikeliler, batıya doğru açıldı lar. Kıbrıs, Sardunya, Sicilya adala rında ilk kolonileri kurdular. Bunları Malta ve Güney İspanya sahillerin deki koloniler izledi. Bu dönemde Fenike kültürü ve etkinliği en üst noktaya ulaştı.

M.Ö. 814... Sur kenti gemicileri, Annone adlı komutanları öncülüğünde Kuzey Afrika'ya ayakbastılar ve Kartaca kolonisini kurdular.

M.Ö. 757-668... Asurlular, tüm Fenike kentlerini kendilerine bağladılar. Sadece Sur kenti bağımsızlığını korudu.

M.Ö. 7.yüzyıl... Babilliler ve Mısırlılar Fenike topraklarında bölge egemenliği için savaştılar.

M.Ö. 539-333... Bölgeye Persler egemen oldu. Fenikelileri serbest bıraktıkların dan bu kentler yeniden gelişti. Fe nike medeniyetinin ikinci baharı...

M.Ö. 332... Büyük İskender Sur kentini 7 ay süren bir kuşatma sonucu ele ge çirdi. Tüm Fenike toprakları Helen Birliği'ne bağlandı. Bir Fenike kolo nisi olan Kartaca, Sicilya ve İspan ya'yı istila etti.

M.Ö. 264-146... Pön Savaşları... Bu sa vaşların sonunda Kartaca kenti, Roma or dusu tarafından taş üstünde taş kalmayacak şekilde yıkıldı.

  
 


İNDİRMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKE TIKLAYIN

 

-- 
Bugün 234792 ziyaretçiZiyaretci Sayısı
En çok merak edilenler !  
  Türkiye'nin Bilgi Merkezi
Web Master,Film,Video,Sinema,Html Kod Arşivi,Web-tasarım,Ucuz Hosting ve Domain
(100 Gelen 633 Giden)

Beyin Gücü Türkiye
Beyin Gücü, Telekinezi öğrenin, Telepati öğrenin, Astral Seyahat, Zihin Kontrolü, Rüya Kontrolü,Hafıza Teknikleri
(80 Gelen 859 Giden)

PsikoSes.Com
Telkinli Mp3 ve Kişisel Gelişim Forum Sitesi
(5 Gelen 357 Giden)

seartpublic
counter-stirke için qüzel bir site
(0 Gelen 449 Giden)

mobidic genç odası
Genç Odası,Bebek Odası,Mobilya,Antalya Mobilya,Kids Furniture
(0 Gelen 330 Giden)

Senin linkin burada olsun mu?
O zaman buraya kaydını yaptır:
=> Kayda git
 
Reklam  
   
İLETİŞİM  
 
E-mail: mertsuslu@gmail.com +90 554 825 79 84
 
Sitemize Bağlananlar  
   
FaceBook Bağlantımız  
 
BEGEM-Beyin Eğitimi ve Geliştirme Merkezi

Sayfanızı Da Tanıtın